اين شركت در سال 1378 در زميني به مساحت 15000 متر مربع در شهر صنعتي كاوه واقع در شهر ساوه
استان مركزي ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏در فاصله 120 كيلومتري از تهران بنا نهاده شده است.اين شركت ظرفيت توليد 5000تن در سال انواع
رزينهاي ‏ٌ‎ْپلي استر غير اشباع و 1500تن در سال انواع استابيلايزرهاي حرارتي مخصوص صنايع (پي وي سي) را دارد.
اين شركت توليد خود را از رزين هاي پلي استر غير اشباع مخصوص صنايع چوب آغاز كرد و به تدريج توليد رزين هاي
پلي استر غير اشباع تخصصي تر كه در صنايع فايبر گلاس ‏‏‏‏‏‏‏ّّ‍ِسنگ هاي مصنوعي ولوله سازي كاربرد دارند را
نيز به خط توليد افزود.در سال 1380 نيز خط توليد استابيلايزرهاي مايع را نيز راه اندازي كرديم و در حال
حاضر يكي از عمدهترين توليدكنندگان اين محصول در ايران هستيم به طوريكه اكثر شركت هاي فعال در صنعت
(پي وي سي) و گرانول محصول ما را جايگزين مواد وارداتي خود كرده اند ِ كه اين از بزرگترين افتخارات ما به حساب
مي آيد.
اين شركت در انجمن ها و تشكل هاي مختلفي عضويت دارد كه عبارتند از:
1-عضويت در انجمن توليدكنندگان رنگ و رزين از سال 1384
2-عضويت در سنديكاي توليدكنندگان رنگ ايران از سال 1384
3-عضويت در انجمن كامپوزيت ايران از سال 1384
4- عضويت در انجمن تخصصي مراكز تحقيقي و توسعه صنايع و معادن از سال 1385
5- عضويت در انجمن علوم مهندسي پليمر ايران از سال 1386
6-عضويت در تعاوني توليدكنندگان رنگ و محصولات وابسته به آن از سال 1386
اين شركت در مرداد ماه 1389 به عضويت در سايت اطلاع رساني مشاغل جمهوري اسلامي ايران در آمده است.

Go to top